GDPR

                                    Ochrana soukromí – GDPR


                                    Veškeré údaje zpracováváme v souladu s GDPR, vztahy subjektů jsou detailně popsány v naší vnitropodnikové směrnici a ve vnitřním                                        předpisu.

                                    Údaje bezpečně uchováváme a archivujeme po dobu smluvního vztahu a poté pravidelně skartujeme.


                                    Každý subjekt má právo vědět, jaké informace o něm evidujeme a má právo na výmaz (zde při respektování zákona o doložení                                                účetnictví).

Comments