GDPR

Ochrana soukromí – GDPR

Veškeré údaje zpracováváme v souladu s GDPR, vztahy subjektů jsou detailně popsány v naší vnitropodnikové směrnici a ve vnitřním předpisu.

Údaje bezpečně uchováváme a archivujeme po dobu smluvního vztahu a poté pravidelně skartujeme.

Každý subjekt má právo vědět, jaké informace o něm evidujeme a má právo na výmaz (zde při respektování zákona o doložení účetnictví).